Кратък фирмен профил

Родос Билдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1592
ж.к. Дружба, бл. 123, вх. Б, ет. 7, ап. 93
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202210654
Капитал (лв.): 2 151 800
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 24.01.2018 
Предмет на дейност: Търговско представителство и посредничество, търговия, сделки с недвижими имоти, строителна дейност, транспортна и спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантъорство, рекламна и консултантска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.