Кратък фирмен профил

Еко фиш ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Волга 58 Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 160117272
Капитал (лв.): 10 000
 
 
 

Отрасъл: Рибовъдство
Предмет на дейност: Производство и търговия с риба, аквакултури, потомства и xайвер, транспортна дейност, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, маркетинг, ресторантъорство и xотелиерство, сделки с недвижими имоти, превоз и спедиция на xора и товари, рекламна, туристическа и информационна дейност, както и всяка друга дейност и услуга, незабранена от закона /след издаване на лиценз или разрешение, когато такъв е изискуем от нормативните актове.
 

13.06.2018: Ново садково стопанство с капацитет 120 тона риба годишно се...
10.09.2012: Фермата за добиване на хайвер от есетра в Йоаким Груево ще...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати