Кратък фирмен профил

ТЕЦ Марица изток 2 (9 и 10) ЕАД - Ковачево-СЗ


Контакти

Ковачево-СЗ, 6265
общ. Раднево
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202249080
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Произв. на електроенергия
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, търговия с електрическа и топлинна енергия, изграждане на нови енергийни мощности, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с права върху обекти на интелектуалната собственост, права върху изобретения, "ноу хау", търговски марки и промишлени образци, производство и търговия с всякакви стоки и услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона, а когато се изисква издаване на разрешение или лиценз след получаване на разрешението или лиценза.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
13.03.2018: Изграждат нова въздушна електропроводна линия между България и...
08.02.2018: ТЕЦ "Марица Изток" 2 очаква увеличение на печалбата от търговия...
23.01.2018: В енергетиката само ТЕЦ "Марица-Изток 2" е на загуба Всички...
12.01.2018: КФН отписа Енемона като публично дружество Комисията за...
09.01.2018: 13 търговци на ток влизат в "черния списък" на НЕК Националната...
08.01.2018: Рекорден добив на въглища в мина "Трояново 1" за миналата...
15.11.2017: ТЕЦ съхранявали в складовете си нормативно определените...
30.10.2017: Срокът от шест месеца за подаване на заявления за дерогация от...
27.09.2017: Обществени поръчки за 4,5 млрд. лв. са сключени от началото на...
04.08.2017: В "Марица-изток" ще наемат евроконсултант Трите големи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати