Кратък фирмен профил

Юнивърс Файнънс АД - София


Контакти

София, 1225
ул. Христо Станишев 26-28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202275335
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 16.07.2018 
Предмет на дейност: Търговска дейност; търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; производство, покупка и продажба на всякакви стоки; дистрибуция; вътрешна и външна търговия; внос и износ; транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.