Кратък фирмен профил

Лимак Енерджи Юръп ЕАД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Хан Кубрат 1, Делови център Пловдив, ет. 3, офис 303
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202285824
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия
Общи събрания: Последно - 13.06.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране в производство на електроенергия и експлоатация на възобновяеми енергийни източници (след получаване на нужните лицензи и/или разрешителни); маркетинг, разпространяване, продажба, търговия, внос, износ, пренос, транзитна търговия, международно партнъорство и други сделки с електрическа енергия (след получаване на нужните лицензи и/или разрешителни); развойно внедрителни дейности за производство на енергия; внос, износ, реекспорт, бартерни сделки; закупуване на стоки с цел продажба; търговско представителство и посредничество; туризъм, хотелиерски, рекламни, информационни, софтуерни, импресарски и други незабранени от закона търговски дейности.
 

Не са достъпни новини.