Кратък фирмен профил

Електротерм Варна ООД - Тополи


Контакти

Тополи, 9140
Промишлена зона Клисе Баир, УПИ ХІХ-57 кв. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148088934
Капитал (лв.): 192 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически домакински уреди
Предмет на дейност: Производство на нагревателни елементи и малки електроуреди, производство и продажба на стоки и услуги, внос и износ, комисионни, спедиционни и превозни сделки, проектиране, строителство, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, консултанска дейност, извършване на рекламни, информационни или други услуги, търговско представителство и посредничество.
 

01.11.2015: Фирмата e специализирана в производството на нагреватели за бита...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати