Кратък фирмен профил

Кеш-кредит мобайл ЕАД - София


Контакти

София, 1345
ж.к. Захарна фабрика, Кукуш 7, вх. Бизнес център Електрон, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202376220
Капитал (лв.): 5 947 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други).
 

10.07.2015: Кеш Кредит е технологична, небанкова финансова институция,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати