Кратък фирмен профил

Ромбус България АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Генерал Данаил Николаев 106, ет. 2, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202368679
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на сгради и строителни съоръжения или части от тях
Общи събрания: Последно - 20.07.2018 
Предмет на дейност: Инвестиционна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност или предоставяне на други услуги; сделки с интелектуална собственост; издателска и печатарска дейност и всякакви дейности, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.