Кратък фирмен профил

Астериана АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Тодор Каблешков 55, бл. 1, вх. A, ет. 9, офис 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202362427
Капитал (лв.): 930 443
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 15.05.2019 
Предмет на дейност: Търговия в страната и чужбина на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, придобиване на недвижими имоти с цел препродажба, както и всякаква незабранена от закона дейност, при спазване на всички приложими разрешителни и лицензионни режими.
 

Не са достъпни новини.