Кратък фирмен профил

Фанти ГТ АД - Видин [Производство по несъстоятелност]


Контакти

Видин, 3700
ул. Дунавска 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202356851
Капитал (лв.): 39 321 000
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Общи събрания: Последно - 14.12.2018 
Предмет на дейност: Транспорт-сухопътен, воден, комбиниран и спедиторска дейност в страната и чужбина, доставяне и разпространяване на медийни услуги, хотелиерство и ресторантъорство, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационна дейност, вътрешна и външна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, проектиране, производство, монтаж и сервиз на промишлени изделия, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуална и индустриална собственост в съответствие с действащото законодателство; покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти - собствени или на трети лица; туристически, рекламни, информационни, програмни услуги; както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
 

16.05.2013: КЗК разреши концесия върху порт Русе-Запад Комисията за защита...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати