Руският гигант „Лукойл" излиза от бизнеса с възобновяеми енергийни източници в България. Компанията... още
 Бизнесът губи надежда след 5 месеца на оптимизъм За първи път от 5 месеца насам бизнес климатът у нас се... още
 Във връзка с чл. 47, ал. 9 от част IV към правилника на борсата и поради високата волатилност на световните... още
 Софарма Трейдинг АД оповести 22% спад на брутната печалба на годишна база до 877 хил. лв. през май 2015 г.,... още
 Теленор представи новата си, готова за 4G мрежа, като приключи предсрочно проекта за обновяване на... още
 "Теленор" е готов да предложи LTE услуги Тринайсет месеца. Толкова време отне на "Теленор България" да... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
30.06: БГ Транс АД - Добрич
30.06: Авал Ин АД - София
30.06: Агро Базар АД - Пловдив
30.06: Агроенерджи инвест АДСИЦ - София
30.06: Гакрукс Инвестмънтс АД - София
30.06: Вапцаров АД - София
30.06: ГБС - Енергостроймонтаж АД - Враца
30.06: Автоматика АД - Хасково
30.06: Бриз АД - Севлиево [Ликвидация]
30.06: Армако АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2013
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  30.06: Краен срок за представяне в Търговския регистър на ГФО за ООД-та
30.06: Годишно ОСА на БФБ-София АД
01.07: 18 г. Валутен борд в България
05.07: 16 г. от деноминирането на българския лев
08.07: Краен срок за подаване на предложения по първата процедура на ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ за подобряване на производствения капацитет в МСП
15.07: 21 години ЧПГ Банкер
28.07: „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 10 години от учредяването си
31.07: Краен срок за представяне в Търговския регистър на ГФО за АД-та
27.08: БТС - 120 години от основаването
06.09: 6 септември - официален празник
13.09: Ден на програмиста
15.09: 16 години "Бизнес Индустрия Капитали"
17.09: Официален празник на гр. София
22.09: 22 септември - Ден на Независимостта на България
24.09: Две година от официалното откриване на MyCompetence
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Институт по целулоза и хартия АД - София
 Химснаб България АД - София
 Джи Пи Ес контрол ЕАД - София
 БГ Агро АД - Варна
 Тодоров АД - София
 Интерхотели АД - София
 Верея Тур АД - Стара Загора
 Български транспортен холдинг АД - Пловдив
 Холдинг Света София АД - София
 Стройинвест холдинг АД - София
 Армейски Холдинг АД - София
 Руен Холдинг АД - Кюстендил