Кратък фирмен профил

Трейд Марк ООД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул.Иван Вазов 63, вх. Б, ап. 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114687452
Капитал (лв.): 20 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с нефтопродукти, светли и тъмни горива, вътрешна и външна търговия, преработка, пласмент и търговия на едро и дребно със собствени и на други производители продукция, ремонт и сервиз на стоки с промишлен и битов xарактер, информационни услуги, складова, лизингова дейност, спедиционна дейност, траспортни услуги, xотелиерство и ресторантъорство, вътрешен и международен туризъм, сделки с интелектуална собственост, покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство /без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, производство и търговия със селскостопански стоки от растителен и животински произxод, инженерингова и проектантска дейност, комисионна търговия, рекламна дейност /без кино и печат/ и консултантска дейност, реекспортни, бартерни и лизингови операции и сделки.
 

Не са достъпни новини.