Кратък фирмен профил

А Ес Ем Солар АД - София


Контакти

София, 1404
ул. Шарл Шампо, бл. 112
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202465413
Капитал (лв.): 52 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 20.07.2017 
Предмет на дейност: Производство и доставка на електроенергия чрез съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници и по-специално фотоволтаични производства, придобиване, разработване, проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на съоръжения, съгласно посочените по-горе, притежавани от дружеството или трети лица, както и услуги по анализиране, проектиране, изследване, или консултиране в областта на енергетиката, околната среда, технически и икономически въпроси, свързани със съоръжения от този вид и друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.