Кратък фирмен профил

Дием Груп 2008 ООД - Самоков


Контакти

Самоков, 2000
ул. Македония 78
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200200693
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с месо (вкл. птиче) и месни продукти
Предмет на дейност: Строителство, строителни и монтажни работи, търговско посредничество и представителство, ремонт, експлоатация на хидроенергийни обекти, търговия със стоки и услуги, осъществяване на външнотърговска дейност, внос, износ, транспортна дейност, производство и реализеция на стоки, реконструкция и довършителни работи, извършване на туристическа дейност / след съответните разрешителни/ хотелиерство и ресторантъорство/след съответните разрешителни/, както и всички други дейности, които са разрешени от законите в страната и чужбина.
 

Не са достъпни новини.