Кратък фирмен профил

Ве Ка Ес - България ООД - Кърджали


Контакти

Кърджали, 6600
Индустриална зона- Летище
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131121168
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Пране и химическо чистене на текстилни и кожени изделия
Предмет на дейност: Пране, боядисване и химическо чистене на облекло, както и всяка друга, незабранена от закона дейност/ след получаване на необходимите лицензи или разрешения в случаите, в които закона изисква това/.
 

Не са достъпни новини.