Кратък фирмен профил

Баумикс БГ АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ж-к Сарафово, ул. Баба Тонка 7, вх. б, ет. 3, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202516619
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 15.08.2017 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство;търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки;сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги;покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;външно-търговски сделки, лизинг, както и всяка незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.