Кратък фирмен профил

Автобусни превози АД - Плевен [Несъстоятелност]


Контакти

Плевен, 5800
пл. Иван Миндиликов 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114105539
Капитал (лв.): 509 934
 
 
 

Отрасъл: Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.01.2018 
Предмет на дейност: 1. автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това дейности. 2. дружеството може да извършва в страна и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин. 3. дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
24.02.2012: Поредна общинска фирма в Плевен се оказва на ръба на финансовото...
09.09.2011: Първото събрание на кредиторите на общинското дружество...
02.02.2011: Единайсет фирми ще бъдат дадени на прокурор заради системно...
01.02.2011: Не плащаш заплати - дават те на прокурор. Обвинители запретват...
01.02.2011: Главната инспекция по труда /ГИТ/ ще даде на прокурор 11 фирми...
03.12.2010: Автобусни превози АД - Плевен свиква Извънредно общо събрание на...
29.10.2010: Общинският съвет в Плевен прие решението за ликвидация на...
30.07.2010: Глобяват с 15 000 лв. собственика на автогара Плевен Върховният...
18.06.2010: РЕШЕНИЕ № 968 от 27 май 2010 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8...
02.03.2010: Автобусни превози АД - Плевен свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 738 пъти
[2016: 232, 2015: 51, 2014: 63, 2013: 126, 2012: 261, 2011: 275, ... ]