Кратък фирмен профил

Т И Д Инженеринг ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
жк Изгрев 865
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103895548
Капитал (лв.): 150 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Предмет на дейност: Инженерингова дейност в областта на енергетиката, електротехниката, електрониката, машиностроенето, охранителни системи; производство на софтуер; консултантски услуги; търговско представителство и посредничество; строителни, ремонтни и монтажни работи; извършване на проектантска дейност ; вътрешна и външна търговия; рекламна, информационна, ремонтна дейност; дистрибуторска и комисионна дейност; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; производство, покупка и продажба на стоки в първоначален и преработен вид в страната и чужбина
 

Не са достъпни новини.