Кратък фирмен профил

Транс Аида АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
ул. Околовръстно шосе
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126129494
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Общи събрания: Последно - 15.06.2018  Предстоящо - 10.06.2019 
Предмет на дейност: Автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това дейности, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
10.05.2010: Транс Аида АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
23.10.2009: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.05.2009: Транс Аида АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
21.05.2009: Транс Аида АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
11.09.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.06.2007: Съветът на директорите на "Транс Аида" - АД, Хасково, на...
21.11.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
29.05.2006: Иван Стаматов е един от щастливите депутати в българския...
04.04.2006: Съветът на директорите на "Транс Аида" - АД, Хасково, на...
02.08.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 618 пъти
[2016: 181, 2015: 36, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 167, 2011: 46, ... ]