Кратък фирмен профил

Грийнтаун ЕООД - София


Контакти

София, 1000
бул. Владимир Вазов 90, вх. Б, ет. 2, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200296601
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Почистване, възстановяване и подобни дейности
Предмет на дейност: Всички видове дейности, свързани с почистване на терени, улици, затревени площи, пътнотранспортни средства /автомобили, автобуси, тролеи, трамваи и др./, доставка на машини и съоръжения за осигуряване на тези дейности, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, представителство, посредничество и агентство на други лица в страната и чужбина, всякакви други дейности и услуги незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.