Кратък фирмен профил

Лофт Пропъртис АД - София


Контакти

София, 1138
ж.к. Горубляне, ул. Искър 66
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202673499
Капитал (лв.): 268 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Предмет на дейност: Сделки с недвижими имоти, строителство, управление и отдаване под наем на недвижими имоти; търговия на едро и дребно, внос, износ и реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, строителство, хотелиерство и ресторантъорство, всякаква незабранена от закона дейност
 

Не са достъпни новини.