Кратък фирмен профил

Неман БГ ЕАД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Васил Левски 8 Б - административна сграда
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202704076
Капитал (лв.): 826 600
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 21.02.2018 
Предмет на дейност: Покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти - собствени или на трети лица; външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, складови и лицензионни сделки, търговия в страната и чужбина, внос и износ, вътрешна и външна икономическа дейност; строителство, ресторантъорство, хотелиерство, туристическа дейност в страната и чужбина, рекламна, издателска, маркетингова и проучвателна дейност; извършване на всякакъв вид услуги – посреднически, консултантски, комисионерски, ремонтни и други, спедиторски и транспортни услуги; участие в управлението на други дружества, чрез придобиване на акции или дялове от капитала им, даващи право на глас, или чрез сключване на специални споразумения в този смисъл; осъществяване на всякакъв вид дейности и услуги, които не са забранени със закон
 

Не са достъпни новини.