Кратък фирмен профил

З - Интел ЕООД - София


Контакти

София, 1528
кв. Абдовица 161, р-н Искър
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110549201
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с други специфични стоки или групи стоки, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Създаване на системи и управление на технологични и производствени процеси, проектантска, конструкторска, инженерингова, развойна и внедрителска дейност, представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и чужбина, внос, износ, бартерни и комисионни сделки, реекспорт и извършване на всички други дейности, с изключение на тези, които са забранени от българското законодателство.
 

03.04.2007: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.09.2006: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.01.2006: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати