Кратък фирмен профил

Релакс Пропърти ЕАД - Брацигово


Контакти

Брацигово, 4579
ул."Перущица" No 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202743563
Капитал (лв.): 606 281
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 20.05.2019 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и в чужбина, търговия с недвижими имоти, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, замяна или отдаване под наем, посредничество при сделки с недвижими имоти; проектантска, строителна, издателска, рекламна, туристическа, хотелиерска дейност; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, включително автобусни превози, таксиметрови услуги, автосервиз, паркинги и складови площи, производство и търговия със селскостопанска продукция, сделки с обекти на интелектуалната собственост, както и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт
 

Не са достъпни новини.