Кратък фирмен профил

Хлебопроизводство-инвест АД - Монтана


Контакти

Монтана, 3400
Нова промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 821176237
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Участие в приватизация и друга разрешена със закон търговска дейност.
 

20.05.2005: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
05.09.2000: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
09.02.1999: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
04.11.1997: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.08.1997: Окръжният съд - гр. Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 444 пъти
[2016: 184, 2015: 54, 2014: 37, 2013: 75, 2012: 148, ... ]