Кратък фирмен профил

Олсум Бургас АД - Бургас [Ликвидация]


Контакти

Бургас, 8000
ул. Индустриална 3, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202790965
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 12.11.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба с първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни спедиционни и превозни сделки, вътрешен и международен транспорт, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, ресторантъорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
 

Не са достъпни новини.