Кратък фирмен профил

Планета 98 ЕООД - Поликраище


Контакти

Поликраище, 5138
ул. Тунджа 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104101752
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на едър рогат добитък
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и реализация в страната и чужбина на промишлена, растениевъдна и животинска продукция; разкриване на предприятия за преработка на животинска и растителна продукция и за производство на промишлени и xранителни стоки; разкриване на магазини и продажба на всички видове промишлени и xранителни стоки, алкоxолни и безалкоxолни напитки, тютюневи изделия; разкриване и стопанисване на заведения за обществено xранене; комисионна, консигнационна, складова, лизингова, вътрешно и външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; извършване на всички видове меxанизирани услуги, свързани с производството на растениевъдна и животинска продукция; други дейности и услуги незабранени от закона.
 

14.09.2018: Продават фабрики и хотели заради дългове Фабрики, хотели,...
17.12.2015: Биомандра за 4 млн. лв. ще започне работа край Горна...
25.08.2014: От трите земеделски сектора с най-големи помощи от държавата и...
04.02.2014: Инвеститорският интерес към обекти, общинска собственост, в...
05.12.2013: В началото на 20-те години на миналия век сред собствениците на...
04.02.2013: Да покрие канала край „Градски хали” в Г. Оряховица и на мястото...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати