Кратък фирмен профил

Селена Холдинг АД - София


Контакти

София, 1504
ж.к. Павлово, ул. Купените No 3, ет. 1, офис 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825220791
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 25.06.2017 
Предмет на дейност: Инвестиции в страната и в чужбина в търговски дружества, промишлени и селскостопански комплекси, извършване на собствена производствена и търговска дейност, управление на търговски дружества, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
03.02.2017: Високорефлективно хидроизолационно покритие, което ефективно...
13.06.2014: Вдовицата и любовницата са си поделили огромното богатство на...
25.04.2014: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4) Уведомление по чл.145 от...
23.01.2014: Селена Холдинг е увеличило дяловото си участие в Северкооп-Гъмза...
21.01.2010: Селена холдинг АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
20.01.2010: Селена холдинг АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
23.09.2008: Главният редактор на информационния сайт „Фрог Нюз“ Огнян...
08.02.2008: Съветът на директорите на "Селена Холдинг" - АД, Пловдив, на...
25.01.2007: На проведено извънредно ОСА от 19.01.2007 год. на Унипак...
11.12.2006: Селена Холдинг АД-Пловдив е прехвърлило свои акции от капитала...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 767 пъти
[2016: 156, 2015: 127, 2014: 125, 2013: 250, 2012: 430, 2011: 211, ... ]