Кратък фирмен профил

Мар-Стар БГ ЕООД - Мировяне


Контакти

Мировяне, 1289
Стопански двор
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201181107
Капитал (лв.): 2
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с обувки и кожени изделия
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, лицензионни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, внос и износ на стоки, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон
 

Не са достъпни новини.