Кратък фирмен профил

Р и Ко АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Ген. Тотлебен 30-32, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204753093
Капитал (лв.): 17 689 800
 
 
 

Отрасъл: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Финансови и маркетингови консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговско представителство и посредничество, вътрешно и външнотърговска дейност, информационен маркетинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.