Кратък фирмен профил

МПМ Хотелс ООД - София


Контакти

София, 1700
ул. Проф. д-р Иван Странски 3Ж, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201502890
Капитал (лв.): 15 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Предмет на дейност: Консултански услуги, управление и стопанисване на хотели и ресторанти; вътрешен и международен туризъм, турооператорска и турагентска дейност; посредничество при сделки с недвижими имоти; маркетингова и рекламна дейност; покупка и продажба на дребно или на едро на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; представителство и агенство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.