Кратък фирмен профил

ТДК-11 ООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Македония No 18, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201771766
Капитал (лв.): 3 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с месо (вкл. птиче) и месни продукти
Предмет на дейност: Покупка на едро и дребно на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; туроператорска и турагентска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки, в това число международна спедиция и транспорт; складови сделки; лицензионни сделки; предоставяне счетоводни, хотелиерски, туристически, информационни, рекламни и други незабранени от закона услуги; маркетинг; екстериорно и интериорно озеленяване; услуги по информиране и наемане на работа; организиране и провеждане на квалификационно и мотивационно обучение; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; лизинг; външнотърговски сделки.
 

Не са достъпни новини.