Кратък фирмен профил

Галтакс-2006 ООД - София


Контакти

София, 1404
ул. Твърдишки проход 23, ет. 1, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175044588
Капитал (лв.): 5 200
 
 
 

Отрасъл: Производство на работно облекло
Предмет на дейност: Производсто и търговия с дрехи и текстил, външна и вътрешна търговия с готови стоки и услуги във всички разрешени от закона форми, експорт и реекспорт, издателска и рекламна дейност, маркетингова и консултантска дейност, хотелиерство и ресторантъорство, туризъм и транспортни услуги, лизингова дейност, представитлство(без процесуално) и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.