Кратък фирмен профил

Искра София АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Първа българска армия 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121373904
Капитал (лв.): 84 644
 
 
 

Отрасъл: Производство на други електрически съоръжения, нeкласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 28.05.2018 
Продукти и услуги:
Търговия с части за електро и мотокари
Предмет на дейност: Покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, ноу-хау, издателска или печатарска дейност, търговско представителство и посредничество на наши или чуждестранни физически или юридически лица, внос и износ на стоки, търговия със стоки за широко потребление, разкриване и експлоатация на магазини, строителна дейност, сделки с недвижими имоти.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
22.03.2010: Искра-София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
15.05.2009: Искра-София АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
10.04.2009: Искра-София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.04.2009: Искра-София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.04.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.08.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.03.2006: Съветът на директорите на "Искра - София" - АД, София, на...
24.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 018 пъти
[2016: 259, 2015: 62, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 173, 2011: 123, ... ]