Кратък фирмен профил

София 2003 ООД - София


Контакти

София, 1362
ж.к. Суходол, ул. Дъб 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131016950
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия със стоки за бита, продажба на месо, колбаси, закуски, сладкарски изделия, ресторантиорство и хотелиерство, продажба на хранителни стоки, маркетинг и реклама, транспортни, преводачески и компютърни услуги, както и всякаква друга търговска дейност, сделки и услуги, които не са забранени със закон.
 

Не са достъпни новини.