Кратък фирмен профил

ТР Капитал инвест АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Хан Крум 5, ет. 1, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203211887
Капитал (лв.): 2 050 000
 
 
 

Отрасъл: Операции с недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 15.01.2018 
Предмет на дейност: Строителство, обзавеждане, проектиране, управление и търговия с недвижими имоти, реклама, туризъм и туроператорска дейност, хотелиерство, ресторантъорство, търговско представителство и посредничество, агентска дейност, консултантска и маркетингова дейност, както и всякакви дуги сделки, които не са забранени от закона.
 

Не са достъпни новини.