Кратък фирмен профил

Джи би ар пропърти АД - София


Контакти

София, 1517
ул. Витиня 2ж, бл. Офис сграда,, Бени билдинг'', ет. партер, ап. офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203234028
Капитал (лв.): 661 837
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 05.01.2018 
Предмет на дейност: Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строителна и строително-ремонтна дейност; търговска дейност чрез внос, износ, бартерни, комисионни, реекспортни, лизингови и други сделки и операции; покупка на стоки и/или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешен и международен туризъм; изграждане и експлоатация на фирмени магазини в страната и в чужбина; сделки с интелектуална собственост; електронна търговия със стоки; търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и в чужбина; пътнически и товарни транспортни услуги в страна и чужбина; рекламна, информационна, импресарска дейност, както и всички други дейности, които не са изрично забранени със закон или друг нормативен акт.
 

Не са достъпни новини.