Кратък фирмен профил

Лимаве АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Витоша 1, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203314232
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Управление на проекти, управление на имоти, рекламни и информационни услуги, консултантски и маркетингови дейности, търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона
 

Не са достъпни новини.