Кратък фирмен профил

Хамбургер Рисайслинг България ЕООД - София


Контакти

София, 1202
ул. Индустриална 11, Василев Бизнес Сити, ет. 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200414811
Капитал (лв.): 305 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с отпадъци и скрап
Предмет на дейност: Търговия в страната и чужбина, събиране, транспортиране, временно съхранение, предварително третиране, разкомплектоване, оползотворяване и/ или обезвреждане на отпадъци, вътрешна и външна търговия, изграждане на магазинна и складова мрежа за развитие на търговска дейност, покупка на всякакъв вид разрешени от закона стоки или вещи с цел продажбата им в първоначален или преработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и транспортни сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, реклама, информация, импресарски или друге услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и извършване на всички други сделки, дейности и услуги, незабравени от закона.
 

Не са достъпни новини.