Кратък фирмен профил

Крис Ойл Транс ЕООД - Аксаково


Контакти

Аксаково, 9154
ул. Чайка 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148144068
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Складова, комисионна, международна и вътрешна транспортна дейност /след лиценз/, вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в страната и чужбина, търговия с петрол и петролни продукти, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство, разкриване и експлоатация на магазини и заведения за обществено xранене, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
 

Не са достъпни новини.