Кратък фирмен профил

Пик-Пловдив ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
Георги Кондолов 13, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200050667
Капитал (лв.): 1 050 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Придобиване, управление, разпореждане и всякакви други сделки с недвижими имоти, движими вещи и мпс, вътрешен и международен туризъм, търговско посредничество, представителство и агентство, транспортна, спедиторска, строителна, рекламна, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, търговия с петролни продукти, както и всяка друга дейност, която не е забранена от законите в република българи
 

Не са достъпни новини.