Кратък фирмен профил

Тин груп ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
р-н Западен, Атон No 1А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201098451
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено произвоство, външнотърговска дейност сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж, и ремонт на недвижими имоти, експлоатация на заведения за обществено хранене и увеселителни заведения, както и всякаква друга дейнст незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.