Кратък фирмен профил

Юнион газ ойл ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Цар Самуил 37, ет. 2, ап. 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130235724
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Търговия с горива и петролни продукти, рекламна, издателска и маркетингова дейност, производство и търговия с всички разрешени от закона xранителни и промишлени стоки, транспортна и спедиторска дейност, услуги, търговско представителство, агентство и посредничество, вътрешна и външна търговия, всяка разрешена от закона търговска дейност.
 

Не са достъпни новини.