Кратък фирмен профил

Алианс Сървиз АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Асен Йорданов 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203350292
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Общи събрания: Последно - 24.03.2019 
Предмет на дейност: Маркетингови дейности, реклама, търговско посредничество, представителство на български и чуждестранни физически и/или юридически лица, услуги, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.