Кратък фирмен профил

Фърст Онлайн Австралия ООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
бул "Сливница" No 201, сграда "Мол Варна", ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202641398
Капитал (лв.): 90
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Предмет на дейност: Консултантски и информационни услуги; разработка на компютърни продукти и технологии; онлайн маркетинг; кол център; търговско представителство и посредничество; комисионна; спедиционна; складова дейност; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; търговия на едро и дребно; внос-износ; търговия и производство на стоки; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем; строителство, реконструкция и модернизация, основен и текущ ремонт на всички видове строителни обекти в страната и чужбина; туроператорска дейност; ресторантъорство и хотелиерство след лицензиране.
 

Не са достъпни новини.