Кратък фирмен профил

Еврофриго Стар ООД - София


Контакти

София, 1202
ул. Малашевска 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202156765
Капитал (лв.): 3 000 100
 
 
 

Отрасъл: Складиране и съхраняване на товари
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 22000
Предмет на дейност: Складиране и съхраняване на товари, външна и вътрешна търговия, производство на неселскостопанска продукция, агентство и реекспорт, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, организиране на магазинни мрежи, вътрешен и международен туризъм, експлоатация на хотели и заведения за обществено хранене, маркетинг и реклама, спедиторска дейност, както и всички останали видове дейности, незабранени от закон.
 

Не са достъпни новини.