Кратък фирмен профил

Теоник ООД - Първомай


Контакти

Първомай, 4270
ул. Васил Друмев 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115623627
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Покупка и производство на стоки с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, вътрешно и външнотърговска дейности, превоз на пътници и товари след получаване на съответното разрешение по предвидения от закона ред, както и всички други дейности и услути, освен забранените от закона
 

Не са достъпни новини.