Кратък фирмен профил

Неохелт АД - София


Контакти

София, 1408
ул. Петко Ю.Тодоров 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203457077
Капитал (лв.): 5 494 500
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Общи събрания: Последно - 16.04.2018 
Предмет на дейност: Изграждане и опериране на лечебни заведения за болнична и извън болнична помощ, включително но не само болници, клиники, хосписи, аптеки, клинични лаборатории и други, придобиване на участия в лечебни заведения и здравноосигурителни дружества, развиване на здравен туризъм, научно-изследователска дейност, както и всякакви други сделки и действия, които не са забранени от закона.
 

18.07.2018: Пътят на парите зад двете фирми на Борислава Йовчева,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати