Кратък фирмен профил

Алфа спорт ООД - София


Контакти

София, 1222
ул. Проф. Иван Георгов 3А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131434095
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с обувки и кожени изделия
Предмет на дейност: Производство, продажба и реклама на спортна екипировка, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, представителство, посредничество и агенство на местни и чужди физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантъорство, рекламна дейност, както и всички други сделки, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.