Кратък фирмен профил

Илинденци Мрамор АД - Илинденци


Контакти

Илинденци, 2833
община Струмяни
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 101014000
Капитал (лв.): 1 044 822
 
 
 

Отрасъл: Добив на скални материали на блокове за строителството
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.04.2018 
Предмет на дейност: Сделки в страната и чужбина свързани с добив, обработка и монтаж на скално- облицовъчни материали, инженеринг и търговия.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
14.01.2016: За срок от 35 години фирма „Илинденски мрамор" ООД ще добива...
07.01.2016: Инвестират над 300 хил. лв. в проучване на подземни богатства в...
07.01.2016: Предоставянето на две концесии и издаване на пет разрешения за...
27.04.2010: Илинденци-Мрамор АД - Илинденци свиква Годишно общо събрание на...
15.01.2010: Илинденци-Мрамор АД - Илинденци свиква Годишно общо събрание на...
15.01.2009: Илинденци-Мрамор АД - Илинденци свиква Годишно общо събрание на...
15.01.2009: Илинденци-Мрамор АД - Илинденци свиква Извънредно общо събрание...
27.11.2007: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
10.01.2006: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
21.12.2005: Концесии за подземни богатства Концесионер РМС № дата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 087 пъти
[2016: 349, 2015: 72, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 161, 2011: 98, ... ]